MS

Hej, tu Michał Śliwiński, założyciel Nozbe - aplikacji do zadań dla nowoczesnych przedsiębiorców i ich zespołów. Po polsku piszę o produktywności. Wierzę, że praca to nie jest miejsce do którego idziesz, ale to co robisz. Więcej…

Powrót do pracy - jak zrealizować projekty przed końcem roku

📺Webinary

Nagranie webinaru Nozbe o tym jak zmaksić te ostatnie miesiące przed końcem roku.

Czwartek, 21 września 2017 /pl/powrot-do-pracy/