MS

Hej, tu Michał Śliwiński, założyciel Nozbe - aplikacji do zadań dla nowoczesnych zespołów. Po polsku piszę o produktywności. Wierzę, że praca to nie jest miejsce do którego idziesz, ale to co robisz.

Powrót do pracy - jak zrealizować projekty przed końcem roku

💻Webinary

Nagranie webinaru Nozbe o tym jak zmaksić te ostatnie miesiące przed końcem roku.