MS

Hej, tu Michał Śliwiński, założyciel Nozbe - aplikacji do zadań dla nowoczesnych przedsiębiorców i ich zespołów. Po polsku piszę o produktywności. Wierzę, że praca to nie jest miejsce do którego idziesz, ale to co robisz. Więcej…

Jak zaplanować i zrealizować swoje cele w nowym roku

📺Webinary

Nagranie mojego webinaru Nozbe o postanowieniach noworocznych.

Środa, 10 stycznia 2018 /pl/cele-w-nowym-roku/