MS

Hej, tu Michał Śliwiński, założyciel Nozbe - aplikacji do zadań dla nowoczesnych zespołów. Po polsku piszę o produktywności. Wierzę, że praca to nie jest miejsce do którego idziesz, ale to co robisz.

Jak zaplanować i zrealizować swoje cele w nowym roku

📺Webinary

Nagranie mojego webinaru Nozbe o postanowieniach noworocznych.