MS

Hej, tu Michał Śliwiński, założyciel Nozbe - aplikacji do zadań dla nowoczesnych zespołów. Po polsku piszę o produktywności. Wierzę, że praca to nie jest miejsce do którego idziesz, ale to co robisz.

Ask Michael Anything - AMA - Zapytaj mnie cokolwiek

📺Webinary

Nagranie webinaru Nozbe z pytaniami od użytkowników i fanów.