MS

Hej, tu Michał Śliwiński, założyciel Nozbe - aplikacji do zadań dla nowoczesnych przedsiębiorców i ich zespołów. Po polsku piszę o produktywności. Wierzę, że praca to nie jest miejsce do którego idziesz, ale to co robisz. Więcej…

10 Praktycznych Porad do Maksymalnej Produktywności

📺Webinary

Nagranie webinaru Nozbe z 10 najważniejszymi poradami produktywnościowymi.

Czwartek, 6 kwietnia 2017 /pl/10-praktycznych-porad/